Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


09.12.2022

Predstavuje nové publikácie k téme prevencie prostredníctvom rozvíjania osobnostných a komunikačných zručností žiakov a žiačok

Predkladané texty „Použitie hier a príbehov v prevencii – Cesta k empatii a citlivosti“ a „Digitálne technológie v prevencii“ boli vytvorené v súvislosti s webinármi, ktoré sme uskutočnili v októbri a novembri (2022) pod názvom PREVENCIA PROSTREDNÍCTVOM ROZVÍJANIA OSOBNOSTNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV.

Webináre i sprievodné texty boli/sú určené predovšetkým  pre pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne škôl a školských zariadení, ktorí pripravujú a realizujú preventívne aktivity v prostredí školy s cieľom rozšíriť ich odborné kompetencie.

V texte „Použitie hier a príbehov v prevencii – Cesta k empatii a citlivosti“ sú obsiahnuté odborné informácie a aktivity orientované na hry a príbehy, ktoré majú potenciál podporiť spoluprácu a prijatie v školskej triede, prispieť k  prevencii šikanovania, rozvíjaniu zdravého životného štýlu a celkovému scitlivovaniu a empatii  voči rôznorodosti ľudí a ľudských osudov okolo nás. Rozvíjanie empatie a citlivosti k rozmanitosti je základom akejkoľvek prevencie. Porozumieť tomu, ako prežívajú rôzne životné situácie rôzni ľudia a vedieť rešpektovať a prijať aj osoby, ktoré sa odo mňa v niečom líšia, nás robí ľudskejšími. Každodenným (postupným) rešpektom a citlivosťou k tomu, že nežijeme všetci rovnako, začína prevencia závažných činov šikanovania, nenávistných prejavov či fyzických útokov motivovaných inakosťou.

⇒ Publikáciu si viete stiahnuť alebo otvoriť online na tomto odkaze: 

PRÍBEHY A HRY V PREVENCII

InaKOSTI – HRA PLNÁ ROZMANITOSTI DOMOV AJ DO TRIEDY


Druhý text „Digitálne technológie v prevencii“ ponúka návod ako správne využiť technológie ako spojenca v prevencii a zároveň aj zdroje v podobe dostupných/overených linkov. Dôvodov prečo práve technológie je viacero – jednak je to atraktivita technológií pre mladú generáciu, vieme, že učenie pomocou technológií väčšinou považujú za zábavnejšie ako tradičné formy pôsobenia, ďalej je to dostupnosť rôznych aplikácií s motivačnými prvkami v podobe gamifikačných nástrojov. Popri hrách, kvízoch a e-learningových prostrediach sa v (psychologickej a zdravotnej) prevencii aj intervencii udomácňujú aj mobilné aplikácie. Tieto aplikácie tiež využívajú prvky gamifikácie, pretože dávajú odmeny a motivujú k pokračovaniu v činnosti, pričom nesúťažíme so skupinou, ale sami so sebou. V prevencii tieto aplikácie slúžia najmä na zmenu správania, ktorá má následne pozitívny vplyv na redukciu stresu, či zdravší životný štýl.

⇒ Publikáciu si viete stiahnuť alebo otvoriť online na tomto odkaze: 

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V PREVENCII


 

Hlavným dôvodom využitia technológii v prevencii je však to, že rôzne digitálne preventívne riešenia sa ukazujú byť efektívnejšie ako prezenčné formy pôsobenia, alebo ich prinajmenšom významne dopĺňajú.

Lektorkou webinárov a autorkou textov je doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Kontakt: PhDr. Ľ. Bizíková, NIVAM, lubica.bizikova@statpedu.sk