Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Súťaže

Súťaže Štátny pedagogický ústav je organizátorom či spoluorganizátorom súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú určené žiakom ale aj pedagógom všetkých stupňov škôl.