Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Projektové aktivity

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Projektové aktivity

Prvým cieľom je Inovácia Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka (ktorý bol vypracovaný v spolupráci zástupcov Európskeho fóra Rómov a zástupcov Rady Európy) a jeho prispôsobenie podmienkam slovenského systému vzdelávania, teda zabezpečenie kvalitných podmienok pre vyučovanie  rómskeho jazyka v školskom i mimoškolskom prostredí.

Druhým cieľom je Inovatívne vzdelávanie, ktoré bude zamerané na zdokonalenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. Toto vzdelávanie bude zamerané na rozvíjanie a zdokonalenie profesijných kompetencií v rómskom jazyku a v oblasti pedagogickej činnosti v interkultúrnom prostredí, ako aj na zvyšovanie profesijných kompetencií v oblasti využívania Inovovaného Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka v pedagogickej praxi.