Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


VP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vzdelávací program je určený pre  žiakov s dyslexiou, dysortografiou, dysgrafiou a dysklalkúliou špeciálnej  triede základnej  školy, v špeciálnej škole  a pre žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v  základnej alebo strednej škole.

Vymedzuje špecifiká vzdelávania a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia v školách, kde sú vzdelávaní. 

Názov číslo schvaľovacej doložky platnosť od
ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3
Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED1, ISCED2 CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Rámcový obsah vzdelávania predmetu individuálna logopedická intervencia (ILI) CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Rámcový obsah vzdelávania predmetu rozvíjania špecifických funkcií (RŠF) CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU) vstrednej škole, doplnok k Vzdelávaciemu programu pre žiakov svývinovými poruchami učenia (ISCED 3) 2011-11209/27407:1-914 1.9.2011
Rámcový učebný plán
Rámcový učebný plán pre špeciálne triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia v ZŠ ISCED1, ISCED 2 2011-11476/30522:10-914 1.9.2011

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.