Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


VP pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím

Vzdelávací program je určený pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím  v špeciálnej materskej škole, špeciálnej základnej škole, v špeciálnych triedach základných škôl,  v praktickej škole a v odbornom učilišti. 

Vymedzuje špecifiká vzdelávania a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. 

`
Názov číslo schvaľovacej doložky platnosť od
ISCED 0
Vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
ISCED 1

Vzdelávacie programy pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Oprava k Vzdelávaciemu programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1   15.7.2010
Rámcový obsah vzdelávania pre 2. a 6. ročník špeciálnej základnej školy MŠ SR-4255/2010-914 19.3.2010
Rámcový obsah vzdelávania pre 2. a 6. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s VJM 2010-10695/23280:1-915 21.6.2010
Rámcový obsah vzdelávania pre 3. a 7. ročník špeciálnej základnej školy 2011-771/18281:1-914 20.5.2011
Charakteristika predmetov fyzika, geografia a biológia, občianska výchova a dejepis pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia     
Obsah vzdelávania pre 4. a 8. ročník pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia   14.6.2012

Obsah vzdelávania pre 9. ročník pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

   
Oprava RUP pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia   14.6.2012

Obsah vzdelávania pre 10. ročník pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

  01.09.2014
ISCED 2C
Vzdelávací program pre praktickú školu ISCED 2C CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Rámcový obsah vzdelávnia pre 1. a 2. ročník praktickej školy 2010-10692/23281:1-914 30.6.2010
Rámcový obsah vzdelávania pre 3. ročník praktickej školy 2011-6614/15541:1-914 6.5.2011
Rámcový obsah vzdelávania voliteľných predmetov pre 1. – 3. ročník praktickej školy 2011-7556/17603:1-914 19.5.2011
Rámcový obsah všeobecnovzdelávacích predmetov pre 1. – 3. ročník odborných učilíšť 2010-10693/23279:1-914 7.7.2010
Rámcový obsah všeobecnovzdelávacích predmetov pre prípravný ročník odborných učilíšť CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Odborné predmety a odborný výcvik učebného odboru 6491 2 02 obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru pre odborné učilištia 2010-15475/41004:2-914 10.11.2010
Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť
Odbor 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Odbor 27 technická chémia silikátov CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Odbor 29 potravninárstvo CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Odbor 31 textil a odevníctvo CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Odbor 33 spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Odbor 36 stvebníctvo, geodézia a kartografia CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Odbor 45 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Odbor 64 ekonomika a organizácia, obchod a služby CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.