Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


VP pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Vzdelávací program je určený pre deti a žiakov s vývinovou a získanou bezrečnosťou, s narušením zvuku, plynulosti alebo článkovania reči, s poruchami hlasu, s narušením grafickej stránky reči, s kombinovanými   poruchami reči a so symptomatickými poruchami reči vzdelávaných  v špeciálnej škole, v špeciálnej  triede základnej  školy a žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v materskej a základnej škole. 

Vymedzuje špecifiká vzdelávania a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s  narušenou komunikačnou schopnosťou v školách, kde sú vzdelávaní. 

Názov číslo schvaľovacej doložky platnosť od
ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2
Vzdelávací program pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schoponosťou ISCED0, ISCED 1, ISCED 2 CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Rámcový obsah vzdelávania pre prípravný ročník základnej školy prežiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Rámcový učebný plán
Rámcový učebný plán pre základné školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre špeciálne triedy pre žiakov s narušnou komunikačnou schopnosťou v ZŠ, ISCED 1, ISCED 2011-11476/30520:9-914 1.9.2011
Rámcový obsah vzdelávania predmetu Individuálna logopedická intervencia CD-2008-18550/39582-1:914 26.5. 2009

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.