Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


VP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov s touto diagnózou v základnej škole, t.j. v základnej škole pre žiakov s autizmom a v ďalších školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl alebo v školskej integrácii (začlenených).

Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov v školách, kde sú vzdelávaní.

Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov s touto diagnózou v základnej škole t.j. v základnej škole pre žiakov s autizmom, v špeciálnych triedach základných škôl alebo v školskej integrácii. 

Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. 

Názov číslo schvaľovacej doložky platnosť od
ISCED 0
Vzdelávací program pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami ISCED0 CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
ISCED 1, ISCED 2
Vzdelávací program pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia ISCED 1, ISCED 2 CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Obsah vzdelávania špecifických predmetov pre 2. a 6. ročník 2010-10691/23283:1-914 6.7.2010
Obsah vzdelávania špecifických predmetov pre 3. a 7. ročník 2011-7640/17854:1-914 17.5.2011
Obsah vzdelávania špecifických predmetov pre 4.,8. a 9. ročník   14.6.2012
Vzdelávací program pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED 1 CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Obsah vzdelávania predmetov rozvíjanie grafomotorických zručností (RGZ) a písanie (P) pre 1. až 4. ročník školy s vyučovacím jazykom maďarským 2010-10689/23284:1-914 30.6.2010
Obsah vzdelávania pre 2., 3., 4. a 6. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovymi poruchami s mentálnym postihnutím MŠ SR-7291/2010-914 3.5.2010
Obsah vzdelávania pre 7. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 2011-7654/18051:1-914 17.5.2011
Obsah vzdelávania pre 8. a 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím   14.6.2012
ISCED 2C – nižšie stredné vzdelávanie    
Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 2012-13563/42657:2-914 3.9.2012
Obsah vzdelávania pre 1. až 3. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v triede s individuálnym vzdelávacím programom v praktickej škole    
Rámcové učebné plány
Rámcový učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia)s vyučovacím jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2, Rámcový učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia)s vyučovacím jazykom národnostných menšín ISCED 1, ISCED2 011-11476/28598:4-914 1.9.2011

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.