Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie

Dôležitou podmienkou pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie školy:

 • učebne (triedy) vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením,
 • špeciálne učebne a priestory (v súlade so vzdelávacím obsahom školy),
 • učebňa/ne s upraveným bezpečným povrchom pre potreby telesnej výchovy vybavené potrebným náradím a cvičebným náčiním,
 • pracovné učebne s potrebným vybavením,
 • informačno-komunikačné centrum (knižnica, učebňa informatiky),
 • priestory pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti,
 • priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov, rodičov,
 • priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní,
 • priestory pre prípravnú prácu učiteľa, jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok,
 • priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických pracovníkov s príslušným vybavením (miestnosť riaditeľa, zástupcu, správcu siete a pod.) s náležitým zariadením a vybavením,
 • priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),
 • priestory pre hygienu žiakov a učiteľov, spoločné stravovanie, pre riešenie zdravotných problémov,
 • ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy,

Učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, doplnková literatúra sú tiež materiálno-technickými pomôckami.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.