Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

Formy organizácie výchovy a vzdelávania v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania – ISCED 2 upravuje § 29, § 30 Zákona o výchove vzdelávaní z roku 2008. Základná škola sa člení na typy – základná škola so všetkými ročníkmi (plnoorganizovaná základná škola) a základná škola, ktorá nemá všetky ročníky (neplnoorganizovaná základná škola).

Tento stupeň tvorí spravidla piaty až deviaty ročník základnej školy alebo zodpovedajúce ročníky viacročných gymnázií.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.