Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

METODICKÉ LISTY PREPÁJAJÚCE VÝTVARNÚ VÝCHOVU S INÝMI PREDMETMI

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Umenie a kultúra

Predmet

výtvarná výchova

Ročník

nezaradené

metodické listy - výtvarnÁ výchova v prepojení s inými vyučovacími predmetmi 

- medzipredmetové vzťahy výtvarnej výchovy s chémiou, fyzikou, náboženskou/etickou výchovou a informatikou

Metodický list_Maľovaná periodická tabuľka prvkov_VV-CHE.pdf

Metodický list_Návrat strateného syna_VV-NAB/ETV.pdf

Metodický list_Pointilizmus_VV_INF.pdf

Metodický list_Gotická architektúra_VV_FYZ_TECHNIKA.pdf

Prílohy k metodickému listu - Gotická architektúra: 

konštrukcia_gotika.pdfkonštrukcia_romanika.pdf; Kružnica.mp4