Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

METODICKÉ LISTY (FILOZOFIA)

Typ školy

gymnázium

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

občianska náuka

Ročník

4.

Metodické listy k výučbe filozofie cez nosné filozofické problémy

Témy z inovovaného ŠVP: Človek a transcendentno (1,2), Človek a príroda, Hermeneutika, Karl Marx, Platón, Karl Popper, Thomas More, Sociálna filozofia, Axiológia, Existencializmus 

Clovek-transcendentno-1-metodicky-list.pdf

Clovek a priroda-metodicky-list.pdf

Clovek a transcendentno-2-metodicky-list.pdf

Hermeneutika-metodicky-list-filozofia.pdf

Karl Marx-metodicky-list.pdf

Platon-metodicky-list.pdf

Popper-metodicky-list.pdf 

Thomas-More-metodicky-list.pdf

Sociálna filozofia-metodicky-list.pdf

Axiológia-metodicky-list.pdf

Existencializmus-metodicky-list.pdf