Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE FYZIKY

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a príroda

Predmet

fyzika

Ročník

nezaradené

OSOBNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA VO VÝUČBE Fyziky

Prepojenie s témami (pracovné listy - aktivity): Zatmenie Slnka - demonštrácia zatmenia Slnka, model zatmenia Slnka v teréne, najbližšie zatmenie Slnka; Meteorológia

Autori: Mgr. Peter Kelecsényi, PhD.; PaedDr. Zuzana Vaňková 

Medzipredmetové prepojenie: dejepis - fyzika (súčasť komplexného didakticko-metodického materiálu k osobnosti generála Dr. Milana Rastislava Štefánika)

- k metodického listu prislúchajú aj praktické úlohy s riešeniami

 

M. R. Štefánik - metodický list - prepojenie dejepisu a fyziky.pdf