Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Prenasledovanie Židov na Slovensku - holokaust (metodický list)

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

dejepis

Ročník

9.

PRenasledovanie židov v období slovenského štátu - holokaust na Slovensku

(metodický list)

Prenasledovanie Židov v období Slovenského štátu/Slovenskej republiky (1939 - 1945) - holokaust na Slovensku.pdf