Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Matematika v krízovom období pre 1. stupeň ZŠ

Na tomto mieste nájdete metodické listy určené predovšetkým pre rodičov a žiakov a pracovné listy pre žiakov, ktoré by mohli byť pomôckou pri dištančnom vzdelávaní v období krízy spôsobenej koronavírusom COVID19.

1. stupeň ZŠ

ML Nepriamo sformulované úlohy

1. ročník ZŠ

PL Nepriamo sformulované úlohy 1

PL Obrázok v štvorcovej sieti

PL Obrázok v štvorcovej sieti

PL Stavba z kociek 1

PL Stavba z kociek 1

2. ročník ZŠ

PL Nepriamo sformulované úlohy 2

PL Stavba z kociek 2

PL Stavba z kociek 2

3. ročník ZŠ

PL Nepriamo sformulované úlohy 3

PL Hracia kocka

PL Stavba z kociek 3

PL Stavba z kociek 3

PL Podobné obrazy

PL Podobné obrazy

4. ročník ZŠ

ML Počítanie so zátvorkami

PL Nepriamo sformulované úlohy 4

PL Ručičkové hodiny

PL Hranie sa s kockou