Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Osobnosť M. R. Štefánika vo výučbe občianskej náuky

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

občianska náuka

Ročník

6.

Osobnosť M. R. Štefánika vo výučbe občianskej náuky

Prepojenie s témou: Štátne sviatky a pamätné dni v SR

Medzipredmetové prepojenie: dejepis - občianska náuka (súčasť komplexného didakticko-metodického materiálu k osobnosti generála Dr. Milana Rastislava Štefánika) 

Autor: Mgr. Marián Vizy

- k metodického listu prislúchajú aj praktické návrhy úloh a nižšie uvedené prílohy

 

M. R. Štefánik - metodický list - prepojenie DEJ-OBN.pdf

 

Príloha č.1 - Štátne sviatky a dni pracovného pokoja - tabuľka.pdf
Príloha č. 2 - Štátne sviatky a dni pracovného pokoja.pptx
Príloha č.3 - krátky TV dokument - život Štefánika.mp4
Príloha č. 4 - pracovný list - tragická nehoda Štefánika.pdf
Príloha č. 5 - kartičky - štátne sviatky a dni pracovného pokoja - obrázky a dátumy.pdf
Príloha č. 6 - fotografie.rar