Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

METODICKÉ ODPORÚČANIA ŠPÚ K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

dejepis

Ročník

9.

Metodické odporúčania pre základné a stredné školy v slovenskej republike k výučbe témy holokaust

- materiál nadväzuje na doteraz platné dodatky k inovovanému ŠVP spojené s danou problematikou

- materiál nadväzuje aj na ďalšie metodické materiály k téme zverejnené na Metodickom portáli ŠPÚ

Metodické odporúčania k vyučovaniu témy holokaust v základných a stredných školách.pdf