Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

EDUKAČNÉ MATERIÁLY - EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

Typ školy

gymnázium

Vzdelávacia oblasť

Človek a spoločnosť

Predmet

občianska náuka

Ročník

nezaradené

EDUKAČNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE TEMATÍK SÚVISIACICH S EURÓPSKOU ÚNIOU (EÚ)

- materiály sú prioritne využiteľné na stredných školách

- využitie materiálov je všestranné a neviaže sa výlučne iba na predmet občianska náuka

- nižšie uvedené dokumenty a odkazy nájdete aj na internetovej stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku:  

https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/mladez/epas.html#quicklinks-more

1. Vzdelávacie nástroje vypracované spoločnosťou Europe House Ryckevelde na žiadosť Európskeho parlamentu. Text bol preložený z anglického originálu do slovenského a ďalších jazykov používaných v EÚ. Brusel © Európska únia 2017:

A) EUROPE@SCHOOL. Aktívne lekcie o Európskej únii - žiacky pracovný zošit:                Europeatschool_workbook_pupils_slovakia_light.pdf

B) EUROPE@SCHOOL. Aktívna výučba o Európskej únii - príručka pre učiteľov: Europeatschool_manual_teachers_slovakia_light.pdf

2. Materiály EPAS - vstupné prezentácie modulov (vhodné pre objasnenie základných princípov fungovania EÚ a jej hodnôt), obsiahnuté aj vo vyššie uvedených metodických a didaktických nástrojoch:

A) https://prezi.com/evwqvz3h50nm/slova-slovakia-m2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

B) https://prezi.com/xe7nxjl7f8qh/slova-slovakia-m3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

C) https://prezi.com/0r_crwlq4rqh/slova-slovakia-m4/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

D) https://create.kahoot.it/share/cf413a51-30ad-40c8-a4f3-9aaf4a17e3ce - krátky kvíz o EÚ

3. Publikácia Európa - Magazín pre mladých (Z nemeckého originálu publikáciu prebralo a aktualizovalo Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu Európskej komisie. Publikácia vyšla v slovenskej verzii vďaka podpore Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike a tiež s podporou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania - ŠIOV. © Európska únia, 2017):  

Publikácia-europa-final.pdf (materiál obsahuje mnoho podnetných úloh a aktivít)

4. Do pozornosti dávame aj internetovú stránku: https://europa.eu/learning-corner/home_sk (Kútik na vzdelávanie - ďalšie voľne dostupné učebné materiál o EÚ + kvízy)