21.03.2017

Finančné vzdelávanie – interaktívny seminár pre učiteľov základných škôl

Dňa 21. 3. 2017 výskumný a vývojový zamestnanec ŠPÚ prijal pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine na zrealizovanie interaktívneho seminára zameraného na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Na interaktívnom seminári bola predstavená filozofia finančného vzdelávania v rámci základných škôl. Program bol doplnený o námety konkrétnych aktivít, mnohé si účastníci aktívne vyskúšali. Na školení sa zúčastnilo 20 pedagogických zamestnancov.

Spätná väzba od účastníkov bola pozitívna. Z reakcií účastníkov vyberáme:

„Seminár je veľmi dobrý nápad. Pomohlo mi to viac rozvíjať finančnú gramotnosť aj na hodinách slovenského jazyka s mojimi deťmi. Pasáž o vreckovom ma tiež veľmi zaujala a v budúcnosti, keď budem mať svoje vlastné deti, tak určite použijem získané poznatky a vedomosti pri výchove a učení finančnej gramotnosti. Veľmi dobrá prednáška. Odporúčam všetkým učiteľom.“

„Zaujal ma tento seminár. Čakala som viac teoretických zaujímavostí. Dobré nápady, ktoré je možné využiť na vyučovaní. Som spokojná a rada, že som seminár absolvovala.“

„Poučný a zábavný seminár. Aktivity volené primerane veku žiakov. Lektorka pripravená a fundovaná v téme, čo je veľmi dôležité. Jej prejav bol pútavý, obohatený vtipnými poznámkami, čo navodilo príjemnú atmosféru. Hodnotím kladne. Prídem zas. Ďakujem.“

„Prednáška bola super. Páčilo sa mi veľmi. Hravé, názorné, zaujímavé s množstvom nápadov. Metodicky skvelé! Ďakujem.“

„Seminár sa mi veľmi páčil, hlavne aktivity, mohli sme si ich osobne vyskúšať. Takýchto seminárov môže byť viac a častejšie. Ďakujem.“