02.02.2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 2.2.2017 na pozvanie školských úradov v Belej a vo Varíne zrealizovali ďalšie semináre pre učiteľov.

Dopoludnia na informačnom seminári k zavádzaniu iŠVP (pre vzdelávaciu oblasť  Človek a príroda) prítomným učiteľom objasnili proces implementácie iŠVP do výchovno-vzdelávacieho procesu a poukázali na zmeny vo výkonovom a obsahovom štandarde, súvisiace s prírodovednými predmetmi. Následne si prostredníctvom workshopu odskúšali, akým spôsobom je možné napĺňať niektoré výkonové štandardy. Popoludní sa uskutočnil interaktívny seminár k finančnému vzdelávaniu. Učitelia mali možnosť okrem teoretických informácií získať aj námety na edukačné činnosti. Do mnohých aktivít sa aj zapojili, a tak si prakticky vyskúšali jej priebeh.

Veríme, že takéto stretnutie s učiteľmi nebolo posledné.