04.07.2018

Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy v Bratislave

Interaktívny seminár zameraný na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa Základnej školy na Podzáhradnej ulici v Bratislave jeho účastníci hodnotili pozitívne. Dvadsiatim trom pedagogickým zamestnancom predstavila školiteľka zo Štátneho pedagogického ústavu filozofiu finančného vzdelávania v základných školách. Program bol doplnený o námety konkrétnych aktivít určených pre rôzne vyučovacie predmety, mnohé z nich si účastníci aktívne vyskúšali.

„Spätná väzba od účastníkov bola pozitívna. Učitelia najviac ocenili zaujímavé aktivity, hry a námety, ktoré sa dajú použiť v praxi, kreatívne rozdeľovanie do skupín. Niektorí pedagógovia by uvítali viac konkrétnych aktivít k adresným tematickým celkom a vyučovacím predmetom. Takmer všetci  prejavili záujem o ďalšie podobné školenia,“ uviedla vedúca Oddelenia pre matematiku, informatiku a prírodovedné predmety ŠPÚ Monika Reiterová, ktorá celý interaktívny seminár lektorovala.

„Napriek tomu, že sa v školstve finančnému vzdelávaniu žiakov venujeme už od roku 2009, výsledky našich žiakov v medzinárodnej štúdii PISA OECD nie sú také, aké by sme očakávali. Ukazuje sa, že je potrebné dávať väčší dôraz na vzdelávanie samotných pedagógov v tejto oblasti.  Preto je podľa nás veľmi dôležité, aby takýchto aktivít pre učiteľov bolo čo najviac,“ ocenil finančné vzdelávanie riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.