31.03.2016

ŠKOLENIA K IŠVP

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia, Vážené pani učiteľky, Vážení páni učitelia, v rámci pripravovaných školení v inovovaným štátnym vzdelávacím programom zverejňujeme harmonogram školení, ktorý bude priebežne aktualizovaný.

Harmonogram školení pre materské školy (aktualizovaná a upravená verzia 31.03.2016)
Harmonogram školení pre základné umelecké školy
Harmonogram školení pre 1. stupeň základných škôl
Harmonogram školení pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá

Pozvánka na školenie Vám bude zaslaná formou e-mailu na adresu uvedenú v prihláške.