15.05.2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 15.5.2017 zrealizovali v Rakovci nad Ondavou na pozvanie p. riaditeľky PaedDr. J. Lehotayovej ďalšie semináre pre učiteľov.

Na Metodickom dni environmentálnej a regionálnej výchovy v základnej škole informovali o implementácii prírodovedných predmetov a tiež prierezových tém do školských vzdelávacích programov. Prítomným učiteľom objasnili proces implementácie iŠVP do výchovno-vzdelávacieho procesu a poukázali na zmeny vo výkonovom a obsahovom štandarde súvisiace s prírodovednými predmetmi. Prostredníctvom workshopov si učitelia odskúšali spôsoby, ktorými je možné napĺňať niektoré ciele prierezových tém. Popoludní sa tiež uskutočnil interaktívny seminár k finančnému vzdelávaniu. Účastníci mali možnosť okrem teoretických informácií získať aj námety na edukačné činnosti. Do mnohých aktivít sa aj zapojili, a tak si ich prakticky vyskúšali.

V plodnej diskusii si učitelia vymenili skúsenosti a mohli na vlastné oči vidieť výsledky aktívnej práce svojich zanietených kolegov regionálnej a environmentálnej výchovy v základnej škole, v ktorej sa stretli.