Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

ŠPÚ a MPSVaR SR budú spoločne pracovať na národnom projekte Každé dieťa sa počíta

19. jún 2017

ŠPÚ a MPSVaR SR budú spoločne pracovať na národnom projekte Každé dieťa sa počíta

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová sa dohodli na spolupráci pri príprave národného projektu Každé dieťa sa počíta.

Čítať celý článok

 
Poznaj slovenskú reč

15. jún 2017

Poznaj slovenskú reč

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa v Strednej odbornej škole stavebnej – ÉSzKI v Nových Zámkoch od 7. do 9. júna 2017 konal 37. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ odovzdal menovacie dekréty členov Odbornej komisie ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v zahraničí

14. jún 2017

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal menovacie dekréty členov Odbornej komisie ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Odbornej komisie ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú tvoria prevažne Slováci zo západnej Európy.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ je podľa tajomníka rezortu školstva vlajkovou loďou na ceste k zmenám

14. jún 2017

ŠPÚ je podľa tajomníka rezortu školstva vlajkovou loďou na ceste k zmenám

Na medzinárodnej konferencii pri príležitosti 70.výročia založenia Štátneho pedagogického ústavu riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk odovzdal 30 ocenení zástupcom školstva za vynikajúcu pedagogickú prácu, výskumné a vývojové činnosti, koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti priorít vedy, techniky, výskumu a vývoja.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ odovzdal cenu za najlepšiu metodickú prácu v súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

13. jún 2017

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal cenu za najlepšiu metodickú prácu v súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal cenu za najlepšiu metodickú prácu v kategórii učiteľov základných škôl v celoslovenskej súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie učiteľke Marte Jakubišinovej zo Spojenej školy internátnej v Prakovciach.

Čítať celý článok

 
Výzva na registráciu - 2. ročník medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse 2017

12. jún 2017

Výzva na registráciu - 2. ročník medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse 2017

Stredné školy a žiaci stredných škôl vo veku 16 – 18 rokov majú možnosť prihlásiť sa na 2. ročník medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse, ktoré sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2017 na ostrove Lampedusa.

Čítať celý článok

 
Workshop o inklúzii v ŠPÚ

12. jún 2017

Workshop o inklúzii v ŠPÚ

Na workshope v ŠPÚ prezentovali výsledky analýzy procesov integrácie a inklúzie

Čítať celý článok

 
25. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

07. jún 2017

25. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 25. ročníka celoštátnej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, do ktorej sa zapojili žiaci z ôsmich štátov vrátane USA, prebehlo v priestoroch historickej cisársko-kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch.

Čítať celý článok

 
Zamestnanci ŠPÚ si vyskúšali rôzne aplikácie v didaktike jazykov

06. jún 2017

Zamestnanci ŠPÚ si vyskúšali rôzne aplikácie v didaktike jazykov

Zamestnanci ŠPÚ si dnes na počítačovom školení na tému Položková analýza v zmysle teórie IRT vyskúšali využitie rôznych aplikácií v didaktike cudzích jazykov, ako aj v slovenskom a v maďarskom jazyku.

Čítať celý článok

 
Školenia pre učiteľov pokračujú

02. jún 2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 15.5.2017 zrealizovali v Rakovci nad Ondavou na pozvanie p. riaditeľky PaedDr. J. Lehotayovej ďalšie semináre pre učiteľov.

Čítať celý článok

 
UČITELIA VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH PREDMETOV VO VYŠŠOM STREDNOM VZDELÁVANÍ NAVŠTÍVILI SÍDLO OSN VO VIEDNI

29. máj 2017

UČITELIA VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH PREDMETOV VO VYŠŠOM STREDNOM VZDELÁVANÍ NAVŠTÍVILI SÍDLO OSN VO VIEDNI

Dňa 19. 5. 2017 sa trinásť učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní zúčastnili vzdelávacej aktivity na tému Výučba o Organizácii Spojených národov a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bola organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Informačným servisom Organizácie Spojených národov vo Viedni.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov

24. máj 2017

ŠPÚ bude spolupracovať s Raabe a Expol pedagogika na skvalitňovaní škôl aj učiteľov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupcami Raabe a Expol pedagogika o ďalšej spolupráci v oblasti výchovno-vzdelávacích aktivít pre učiteľov a školy.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ prezentoval návrhy riešení na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v štúdii PISA

18. máj 2017

ŠPÚ prezentoval návrhy riešení na zlepšenie výsledkov testovania žiakov v štúdii PISA

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana zorganizovali na Žilinskej univerzite v Žiline celoslovenskú odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo.

Čítať celý článok

 
Členovia PK ŠPÚ pre biológiu upozorňujú na absenciu tematických učebníc

17. máj 2017

Členovia PK ŠPÚ pre biológiu upozorňujú na absenciu tematických učebníc

V súvislosti s otázkou aktualizácie existujúcich učebníc biológie pre základné školy a gymnáziá zdôraznili členovia Predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu opäť potrebu tematických učebníc biológie pre žiakov gymnázií.

Čítať celý článok

 
Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou

15. máj 2017

Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou

Riaditeľa ŠPÚ doc. PhDr.Ľudovíta Hajduka, PhD. ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou za podiel na zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čítať celý článok