Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru

25. február 2016

Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia,

Čítať celý článok

 
Prihlasovanie nepilotných materských škôl ukončené

04. február 2016

Prihlasovanie nepilotných materských škôl ukončené

Momentálne prebieha administrácia prihlášok na informačné stretnutie k inovovanému ŠVP nepilotných materských škôl. O termínoch a priebehu školení Vás budeme včas informovať.

 
Zmena termínu odovzdania školského vzdelávacieho programu pilotných materských škôl
 
Kontinuálne vzdelávanie

20. január 2016

Kontinuálne vzdelávanie

Kontinuálne vzdelávanie 

Čítať celý článok

 
PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

15. január 2016

PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo súťaž Pekná maďarská reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo v školskom roku 2015/2016 sa bude konať v dňoch 13. – 15. apríla 2016 v Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach.

 
On-line prihlasovanie

21. december 2015

On-line prihlasovanie

Vážené pani učiteľky,

Čítať celý článok

 
Jazyk a literatúra (časopis) 4/2015

17. december 2015

Jazyk a literatúra (časopis) 4/2015

Práve vyšlo štvrté číslo časopisu Jazyk a literatúra. Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra (časopis).

 
Súčasné výzvy jazykového vzdelávania na Slovensku: ako ďalej?

10. november 2015

Súčasné výzvy jazykového vzdelávania na Slovensku: ako ďalej?

 
Vyjadrite sa !

12. október 2015

Vyjadrite sa !

Dotazník monitorovania využívania a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov – DRUHÁ FÁZA

Čítať celý článok

 
Jazyk a literatúra (časopis) 3/2015

23. september 2015

Jazyk a literatúra (časopis) 3/2015

Práve vyšlo tretie číslo časopisu Jazyk a literatúra. Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra (časopis).

 
Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi s termínom ukončenia registrácie v septembri 2015

20. august 2015

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi s termínom ukončenia registrácie v septembri 2015

Európsky workshop Demokracia a participácia sa uskutoční v dňoch 02. 11. – 04. 11. 2015 v Nemecku. Pracovným jazykom bude nemčina.

Čítať celý článok

 
Vyhlásenie verejného obstarávania

05. jún 2015

Vyhlásenie verejného obstarávania

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje verejné obstarávanie s názvom Tlačiarenské a grafické služby. Predpokladaný termín vyhlásenia zákazky v Elektronickom kontraktačnom systéme je 08. 06. 2015. 

Čítať celý článok

 
Výzva na registráciu do medzinárodnej súťaže PLURAL+ Youth Video Festival na tému: migrácia, diverzita, sociálna inklúzia

28. máj 2015

Výzva na registráciu do medzinárodnej súťaže PLURAL+ Youth Video Festival na tému: migrácia, diverzita, sociálna inklúzia

Aliancia civilizácií OSN (UNAOC) v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) organizuje súťaž pod názvom PLURAL+ Youth Video Festival na tému: migrácia, diverzita, sociálna inklúzia. Súťaž je určená pre všetkých žiakov a mládež vo veku 9 – 25 rokov, ktorí v rámci súťaže môžu na jej tému zaregistrovať maximálne 5 minútové video. 
Cieľom súťaže je priblížiť žiakom tému migrácie a integrácie prisťahovalcov, identity, diverzity, ľudských práv a sociálnej kohézie na miestnej a globálnej úrovni, poskytnúť im príležitosť kriticky uvažovať o témach, vyjadriť ich cez umenie a ponúknuť im platformu na prezentáciu svojej práce. 

Čítať celý článok