Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


14.09.2017

Aktualizovaný organizačný poriadok súťaží v gescii ŠPÚ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schválilo s platnosťou od 4.9.2017 aktualizované organizačné poriadky súťaží v gescii Štátneho pedagogického ústavu. Aktuálne organizačné poriadky súťaží Poznaj slovenskú reč, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko a Pekná maďarská reč sú zverejnené na stránke ŠPÚ v sekcii Súťaže: http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/ Účinnosť nadobúdajú 1.1.2018.