Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Publikácie - 2. cieľová skupina

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Publikácie - 2. cieľová skupina

Aktivizujúce metódy vo výučbe školskej informatiky

Algoritmy a údajové štruktúry 1

Algoritmy a údajové štruktúry 2

Didaktika informatiky na ZŠ

Didaktika programovania

Didaktika programovania pre SŠ 1

Didaktika programovania pre SŠ 2

Didaktika programovania pre ZŠ 1

Didaktika programovania pre ZŠ 2

Didaktika robotických stavebníc

Digitálne technológie pre učiteľa 1

Digitálne technológie pre učiteľa 2

Digitálny svet

Digitálne technológie a zásahy do vyučovania

Internet: princípy a tvorba webu 1

Internet: princípy a tvorba webu 2

Internet: princípy a tvorba webu 3

Kapitoly z informatiky 1

Kapitoly z informatiky 2

Kapitoly z informatiky 3

Malé programovacie jazyky

Matematika pre učiteľov informatiky 1

Matematika pre učiteľov informatiky 2

Matematika pre učiteľov informatiky 3

Maturita z informatiky

Metodika výučby tematickej oblasti Informácie okolo nás

Metodika výučby oblastí Princípy fungovania IKT a Informačná spoločnosť

Metodika výučby tematickej oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT

Multimédiá

Operačné systémy 1

Operačné systémy 2

Operačné systémy 3

Počítačové siete

Počítačové systémy 1

Počítačové systémy 2

Počítačové systémy 3

Počítačové systémy 4

Počítačové systémy 5

Programovanie 1

Programovanie 2

Programovanie 3

Programovanie 4

Programovanie 5

Programovanie 6

Programovanie 7

Programovanie 8

Programovanie 9

Robotické stavebnice vo vzdelávaní

Spoločenské a historické aspekty informatiky a informatizácie

Tvorba úloh a hodnotenie žiakov v predmete informatika

Učiteľ s kompetenciami programátora

Učiteľova dielňa

Úvod do databáz

Úvod do programovania

Úvod do vzdelávania. Informatika vo všeobecnom vzdelávaní

Východiská a inšpirácie

Vzdelávanie v škole a mimo nej

Základná digitálna gramotnosť

Základy hardvérového a softvérového vybavenia počítača

Základy pedagogického výskumu