Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

VP pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


VP pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím

Vzdelávací program je určený pre vzdelávanie detí a žiakov nepočujúcich, nedoslýchavých a s kochleárnym implantátom  v špeciálnej škole, v špeciálnej triede základnej školy a žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v materskej, základnej alebo strednej škole.

Vzdelávací program vymedzuje špecifiká vzdelávania a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o deti a žiakov so sluchovým postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní.

Názov číslo schvaľovacej doložky platnosť od
ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3
Vzdelávací program pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3 CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Rámcové učebné plány
Rámcový učebný plán pre základnú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím pre prípravný až 9. ročník 2011-11476/28605:7-914 1.9.2011
Rámcový učebný plán pre štvorročné gymnázium v päťročnej príprave prežiakov so sluchovým postihnutím 2011-11476/28610:8-914 1.9.2011
Prílohy
Obsah vzdelávania pre prípravný ročník základnej školy pre žiakov sosluchovým postihnutím a pre 1. ročník základnej školy a základnej školy prežiakov sosluchovým postihnutím CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Obsah vzdelávania pre 5. ročník základnej školy a základnej školy prežiakov sosluchovým postihnutím CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Rámcový obsah vzdelávania predmetu individuálna logopedická intervencia (ILI) CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Rámcový obsah vzdelávania predmetu komunikačné zručnosti (KZ) ISCED3 CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Obsah vzdelávania predmetu slovenský jazyk a literatúra (SJL) preprípravný, 1., 2., 5., 6., 7., ročník základnej školy pre žiakov sosluchovým postihnutím 2010-10687/23269:1-914 13.7.2010
Obsah vzdelávania pre 2. a 3. ročník základnej školy pre žiakov sosluchovým postihnutím 2011-7360/17217-1:914 23.5.2011
Obsah vzdelávania pre 6. a 7. ročník základnej školy pre žiakov sosluchovým postihnutím 2011-7358/17210-1:914 24.5.2011
Obsah vzdelávania predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 3. a 4. ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím    
Obsah vzdelávania predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 8. a 9. ročník základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím    

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.