Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Metodické odporúčania pre základné a stredné školy: AKO REFLEKTOVAŤ VO VÝUČBE VOJNU NA UKRAJINE

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Prierezové témy

Predmet

občianska náuka

Metodické odporúčania pre základné a stredné školy: AKO REFLEKTOVAŤ VO VÝUČBE VOJNU NA UKRAJINE