Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Maturita z biológie

Metodická príručka MATURITA  Z BIOLÓGIE, Všetko, čo potrebujete k maturite z biológie je pomôcka pre učiteľov pripravujúcich maturantov. Sumarizuje všetky podklady potrebné k maturitnej skúške z biológie s platnosťou od septembra 2019, začínajúc legislatívou, cez podrobnosti o spôsobe konania maturitnej skúšky, cieľové požiadavky, vzory maturitných zadaní, končiac odpoveďami na najčastejšie otázky učiteľov.

Publikácia MATURITA Z BIOLÓGIE, Príklady úloh svojím obsahom nadväzuje na Maturitu z biológie, Všetko, čo potrebujete vedieť k maturite z biológie. Nachádza sa v nej všeobecný prehľad rôznych typov úloh so zásadami ich tvorby. Príklady úloh sú doplnené o ich charakteristiku a zaradenie podľa Bloomovej revidovanej taxonómie cieľov.
 

MATURITA Z BIOLÓGIE, Všetko, čo potrebujete k maturite z biológie

MATURITA Z BIOLÓGIE, Príklady úloh (zverejnené 30. 4. 2021)