Maturita z biológie

Metodická príručka MATURITA  Z BIOLÓGIE, Všetko, čo potrebujete k maturite z biológie je pomôcka pre učiteľov pripravujúcich maturantov. Sumarizuje všetky podklady potrebné k maturitnej skúške z biológie s platnosťou od septembra 2019, začínajúc legislatívou, cez podrobnosti o spôsobe konania maturitnej skúšky, cieľové požiadavky, vzory maturitných zadaní, končiac odpoveďami na najčastejšie otázky učiteľov.

Maturita z biológie