Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Hodnotová výchova v školách

Text o uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy a praktické ukážky.

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Človek a hodnoty

Predmet

etická výchova

Hodnotová výchova v školách

(praktické ukážky aktivít pre žiakov) 

hodnotova-vychova-skolach.pdf