Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

On-line vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


On-line vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry

NÁZOV PROJEKTU
Online vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry

ČÍSLO PROJEKTU
20-150-02143

TRVANIE PROJEKTU
december 2020 – marec 2021

FINANČNÁ ALOKÁCIA
7 000 EUR

ZDROJE FINANCOVANIA
Fond na podporu kultúry národnostných menšín

ANOTÁCIA PROJEKTU
V čase pandémie sa ukázala potreba zabezpečovať online vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry, pretože prístup k učebným zdrojom a edukácii v týchto oblastiach absentuje. Online vzdelávanie je veľmi potrebné, pretože zvyšuje motiváciu pedagógov aplikovať v praxi interkultúrne témy, ktoré vo veľkej miere zmierňujú napätia medzi Rómami a majoritou, zabraňuje prejavom intolerancie k rómskym deťom v škole i mimo školy.

Hlavný cieľ projektu:

 • Zvýšiť kľúčové profesijné kompetencie zamestnancov materských a základných škôl v oblastiach aplikovania interkultúrneho prístupu a inovatívnych vyučovacích metód. Zámerom je zachovanie, ochrana a rozvoj rómskej identity prostredníctvom rómskych kultúrnych hodnôt.

Špecifické ciele projektu:

 1. Poskytnúť účastníkom projektu online vzdelávanie.
 2. Oboznámiť účastníkov projektu s príkladmi dobrej praxe zamerané na zvyšovanie interkultúrneho porozumenia.
 3. Zvýšiť záujem účastníkov projektu o poznatky z rómskeho jazyka, rómskej histórie a tradičnej rómskej kultúry.
 4. Vytvoriť zázemie pre kontinuálne vzdelávanie dospelých v rómskom jazyku, rómskej histórie a tradičnej rómskej kultúry.


Plagát k projektu

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

 1. Vypracovanie návrhov online vzdelávania a technická podpora (štruktúra, koncept, vizualizácia).
 2. 1x online workshop s expertmi pre rómsku kultúru, rómsky jazyk a interkultúrny dialóg.
 3. Realizácia vzdelávania vrátane technického zabezpečenia (2x webinár).
  Webinár 1: Motivácia k učeniu sa aj prostredníctvom rómskeho jazyka (18.02. 2021)
  Webinár 2: Zoznámme sa s históriou a kultúrou Rómov (23. 02. 2021)
  Webinár 3: Príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania žiakov z rómskych komunít (25. 02. 2021)
   
 4. Vyhodnotenie projektu.Koordinátor projektu:
PhDr. Jozef Facuna, PhD.
Tel. kontakt: 02/ 49276 209
Email: jozef.facuna@statpedu.sk