Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Diseminačné aktivity pre Radu Európy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Diseminačné aktivity pre Radu Európy

Click here to see the English version

Táto aktivita je realizovaná s finančnou podporou Rady Európy.

Názov projektu:

Diseminačné aktivity pre Radu Európy
„Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru"

Názov donora: Rada Európy
Finančná alokácia: 9980 Eur
Východisko projektu: Výstupom okrúhlych stolov bude správa s možnosťami/odporúčaniami pre implementáciu RFCDC v kontexte výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike.
Cieľ, ciele projektu:

Všeobecným cieľom projektu je podporiť výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu (ďalej i EDC / HRE) v kontexte vzdelávacej politiky Slovenskej republiky prostredníctvom implementácie nástroja Rady Európy – Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru.

Východiskom diskusie dvoch okrúhlych stolov bude Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (ďalej i  RFCDC), pričom diskusia bude prebiehať na dvoch úrovniach. Realizáciu dvoch okrúhlych stolov považujeme za dôležitú z dôvodu implementácie RFCDC vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania a na všetkých úrovniach.  Navrhovaná aktivita poskytuje priestor na zaoberanie sa a riešenie aktuálnych výziev v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, posilňuje význam tohto vzdelávania ako reakciu na súčasné výzvy, poskytuje príležitosti na zlepšenie spolupráce v oblasti EDC / HRE tak medzi jednotlivými inštitúciami, ako i smerom k školám.

Aktivity projektu:

 1. Okrúhly stôl s medzinárodnou účasťou na národnej úrovni:

- Podporiť implementáciu RFCDC na národnej úrovni

- Identifikovať možnosti implementácie RFCDC v kontexte Slovenskej republiky

Informácia a program – okrúhly stôl 25. september 2018

2. Okrúhly stôl s medzinárodnou účasťou na regionálnej úrovni:

- Podporiť implementáciu RFCDC na úrovni školy

- Zdieľať príklady dobrej praxe školy v oblasti EDC / HRE

- Identifikovať možnosti implementácie RFCDC na úrovni školy

Informácia a program – okrúhly stôl 23. október 2018

Očakávané výsledky:

1. Závery/odporúčania k implementácii RFCDC na národnej  a regionálnej úrovni

2. Vytvorenie siete zástupcov ministerstva školstva a jeho priamo riadených organizácií, zástupcov medzinárodných vzdelávacích organizácií a zástupcov rôznych typov škôl, expertov pre RFCDC

Správa – Diseminačné aktivity Rady Európy Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru – 1. okrúhly stôl (národná úroveň), 2. okrúhly stôl (regionálna úroveň)

Príloha č. 1 – Program okrúhleho stola na národnej úrovni a profil odborného tímu expertov/facilitátorov

Príloha č. 2 – Program okrúhleho stola na regionálnej úrovni a profil odborného tímu expertov/facilitátorov

Príloha č. 3 – Zoznam účastníkov okrúhleho stola na národnej a regionálnej úrovni

Príloha č. 4 – Implementácia kompetencií pre demokratickú kultúru v školskom prostredí – vzdelávací materiál