Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


VP pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

Vzdelávací program je určený pre žiakov s  vývinovými poruchami správania, ADD a ADHD  vzdelávaných v špeciálnych triedach v základnej škole, v základnej škole pri liečebno-výchovných sanatóriách (LVS)  a pre vzdelávanie žiakov v školskej integrácii  (začlenených) v základnej škole.

Vymedzuje špecifiká vzdelávania a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s poruchami aktivity a pozornosti v školách, kde sú vzdelávaní. 

Názov číslo schvaľovacej doložky platnosť od
ISCED 1, ISCED 2
Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti ISCED1, ISCED2 CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Prílohy
Rámcový obsah vzdelávania voliteľného predmetu Terapeutické a korektívne cvičenia pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED1, ISCED2, pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti    
Rámcový obsah vzdelávania voliteľného predmetu Čítanie a písanie hrou pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti ISCED1, ISCED2    
Rámcový obsah vzdelávania voliteľného predmetu Pohybová výchova pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti ISCED1, ISCED2    

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.