Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

VP pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


VP pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Vzdelávací program je určený pre deti a žiakov nevidiacich a slabozrakých v špeciálnej škole, v špeciálnej triede základnej  školy a žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v materskej, základnej alebo strednej škole. 

Vymedzuje špecifiká vzdelávania a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov so zrakovým postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. 

Názov číslo schvaľovacej doložky platnosť od
ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 1B, ISCED 2B, ISCED 3, ISCED5B
Vzdelávací program pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím ISCED0, ISCED1, ISCED2, ISCED 1B, ISCED 2B, ISCED 3, ISCED5B CD-2008-18550/39582-1:914 26.5.2009
Rámcové učebné plány
Rámcové učebné plány pre žiakov so zrakovým postihnutím ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3A, ISCED 3C 2011-11476/28578:2-914 1.9.2011

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.