Maďarský jazyk a literatúra - metodický list - 5. ročník ZŠ s VJM

Typ školy

základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Predmet

maďarský jazyk a literatúra

Ročník

5.

Metodický list z maďarského jazyka a literatúry - 5. ročník ZŠ s VJM - jazyk

Metodický list z maďarského jazyka a literatúry - 5. ročník ZŠ s VJM - literatúra