Rusínsky jazyk - metodický list - Ročné obdobia

Typ školy

základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Predmet

rusínsky jazyk a literatúra

Ročník

1.

Ročné obdobia