Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


16.10.2017

Na ôsmom seminári slovenských dolnozemských pedagógov aj zástupcovia ŠPÚ

Na ôsmom seminári slovenských dolnozemských pedagógov v rumunskom Nadlaku 13.10. – 15.10. 2017 rezonovali aj témy, spojené priamo s materskou krajinou a Štátnym pedagogickým ústavom. O aktuálnom stave prípravy kurikulárnych dokumentov k voliteľnému predmetu Slováci vo svete pre stredné školy v Slovenskej republike, ktorá je hlavnou náplňou obsahu činnosti Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu, informoval na seminári Pavel Hlásnik.

Odborná komisia ŠPÚ pre tento voliteľný predmet, ktorá vznikla na jar tohto roka, je zložená z odborníkov z akademickej a pedagogickej obce zo Slovenska, Srbska, Maďarska a Rumunska. Jej úlohou je pripraviť obsahové a výkonové štandardy predmetu, návrh príslušnej učebnice ako aj podklady pre metodické a didaktické materiály pre tento predmet o dejinách a súčasnosti zahraničných Slovákov.

„To, že téma voliteľného predmetu o dejinách a živote zahraničných Slovákov bola jednou z hlavných tém VIII.seminára slovenských dolnozemských pedagógov, svedčí o tom, že jej krajania pripisujú veľký význam. Na druhej strane som presvedčený, že tento predmet určite prispeje k všeobecnému prehľadu a rozšíreniu poznatkov študentov na Slovensku,“ zdôraznil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Voliteľný predmet o dejinách a živote Slovákov v zahraničí bude obsahovať 3 oblasti – dejiny, kultúru a súčasnosť. V dvojhodinovej časovej dotácii, čo predstavuje 66 vyučovacích hodín v školskom roku, bude k dispozícii študentom všetkých stredných škôl na Slovensku. Prostredníctvom učiva nového voliteľného predmetu sa dozvedia o osudoch, kultúre, tradíciách Slovákov v rôznych krajinách sveta. Ako žili, prečo odišli do zahraničia vo viacerých vysťahovaleckých vlnách za posledné 3 storočia, ale aj to, aký je inštitucionálny stav slovenskej menšiny na jednotlivých kontinentoch a v regiónoch Európy v súčasnosti. Základné kontúry nového voliteľného predmetu by mali byť hotové v priebehu tohto roka. 

V programe VIII.seminára slovenských dolnozemských pedagógov nechýbalo ani slávnostné odovzdávanie Ceny Samuela Tešedíka 2017. Za výnimočnú a dlhoročnú pedagogickú činnosť ich dostali slovenskí učitelia z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Medzi členmi poroty boli aj učitelia z Dolnej zeme, ktorí sú zároveň členovia Odbornej komisie ŠPÚ pre vypracovanie kurikulárnych materiálov o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanom v Nadlaku prednášali členovia uvedenej odbornej komisie ŠPÚ, doc. Michal Babjak a prof. Ladislav Lenovský, o náboženskom aspekte kultúry a školstva dolnozemských Slovákov.