Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


19.10.2020

Pozvánka na ONLINE seminár pre učiteľov ruského jazyka v základných školách

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov ruského jazyka v základných školách, ktorí majú záujem dozvedieť sa praktické informácie o spôsoboch a metódach vyučovania ruského jazyka na 1.stupni základnej školy.

Seminár sa koná v súvislosti so zavedením Dodatkuč. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“,  ktorým sa upravuje rámcový učebný plán pre ZŠ s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.

Učitelia sa oboznámia s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ, tzn. s tým, čo žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže a aké sú jeho kompetencie v cudzom jazyku. Predstavíme učebnicu RJ pre 1.stupeň ZŠ a ponúkneme inšpirácie, ako s ňou na hodinách pracovať. Ponúkame tiež námety na inovatívne prístupy k vyučovaniu ruského jazyka a ako príklad dobrej praxe bude predstavená vyučovacia hodina ruského jazyka priamo učiteľom z praxe.

Zúčastniť sa seminára je možné len raz, v jednom z ponúknutých termínov:

  • 29. 10. 2020 o 14.00
  • 5. 11. 2020 o 14.00

Prihlasovanie do: 27. 10. 2020 
na adrese: ingrid.valova@statpedu.sk

Program ONLINE seminára

Účasť sa online seminári je bezplatná.
Tešíme sa na Vás!