Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


09.09.2020

Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov - TEACHERS

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Hlavným cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, postkrízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len školách) v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalšie informácie nájdete v prílohách.

Tlačová správa k NP Profesijný rozvoj učiteľov - Teachers

NP Teachers - základné informácie

Informácie o projekte a možnostiach zapojenia externých expertov budú postupne zverejňované na www.mpc-edu.sk a www.statpedu.sk.