Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


4. ročník súťaže

4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike
už má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v roku 2020 4. ročník súťaže pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Podmienkou súťaže bolo vytvorenie metodického listu s témou UNESCO. Do súťaže sa mohli zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma UNESCO je veľmi široká a v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu.

Do súťaže sa zapojili učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. Na základe požiadaviek stanovených vo vyhlásení súťaže porota udelila päť cien. Autori víťazných metodických listov budú odmenení cenou vo výške 200 eur:

  • Mgr. Denisa Maslíková, Materská škola Skalité, Ústredie č. 632, Skalité
  • Mgr. Michaela Hovorková, Základná škola, Námestie A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
  • PaedDr. Eva Raffajová, Základná škola Ľubica, Školská 1, Ľubica
  • Mgr. Lucia Benková, Základná škola, Tríbečská 1653/22, Topoľčany
  • Mgr. Jana Charváthová, Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava


Najlepšie (nielen víťazné) metodické listy budú po grafickej úprave zverejnené na webovom sídle ŠPÚ a MZV – UNESCO.

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

                                                                                                                                                    Organizačný výbor súťaže