Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


25.09.2020

Európsky deň jazykov online

Z iniciatívy Rady Európy každoročne od roku 2001 dvadsiaty šiesty september oslavujeme ako Európsky deň jazykov. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku a vybranými školami pripravujú Európsky deň jazykov online.

Podujatie sa bude konať v dňoch 7. až 9. októbra 2020 a je určené pre učiteľov cudzích jazykov, ako aj žiakov základných a stredných škôl. Počas podujatia vám ponúkneme kvízy o rôznych krajinách, zaujímavé prednášky a semináre v slovenskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom, španielskom a talianskom jazyku.

Program podujatia Európsky deň jazykov online bude prebiehať formou živého vysielania prostredníctvom internetu, ale aj formou seminárov, na ktoré sa bude potrebné vopred prihlásiť. Dopoludňajší program bude určený najmä pre žiakov, popoludňajší program bude venovaný učiteľom cudzích jazykov.

Podrobný program podujatia a informácie o spôsobe prihlasovania sa na semináre budú pre vás dostupné od začiatku budúceho týždňa.

Hlavnými partnermi sú:
        

Ďaľší partneri: