Rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Predmet

rómsky jazyk a literatúra

Rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku