Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


23.06.2022

Podpora technického vzdelávania v predprimárnom vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav pripravil publikáciu so zámerom podporiť materské školy pri realizácii vzdelávacích aktivít technického charakteru.

Publikácia vznikla ako metodická podpora k projektu pod názvom „Technické škôlky“, ktorý vznikol v Českej republike v roku 2014 a od roku 2015 má svojich popularizátorov  aj na Slovensku na úrovni súkromnej sféry a samospráv. Okrem informácií o samotnom projekte tu verejnosť nájde informácie o možnostiach vzdelávania v profesijnom rozvoji pre pedagogických zamestnancov v danej oblasti; odporúčania, ako prakticky pristúpiť k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti a k príprave priestoru – od jeho materiálno-technického zabezpečenia po zabezpečenie bezpečnosti detí i učiteľa; i konkrétne metodické námety vzdelávacích aktivít a projektov, ktoré je možné realizovať v materskej škole.

Publikáciu je možné si bezplatne stiahnuť tu: PODPORA TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Ďalšie informácie k projektu „Technické škôlky“ a k vzdelávaniu v profesijnom rozvoji sú dostupné na novom webovom sídle www.technickeskolky.sk