Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


01.06.2022

Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč sa blíži

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa uskutoční Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Celoštátne kolo 42. ročníka súťaže sa koná v Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch v dňoch 8. až 10. júna 2022. Súťaže sa zúčastnia žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa umiestnili v krajských postupových kolách na prvých troch miestach 1., 2., 3. a 4. kategórie.

Výsledkové listiny všetkých kategórií súťaže budú zverejnené na webovom sídle ŠPÚ.

Program a ďalšie informácie o súťaži nájdete v pozvánke: Poznaj slovenskú reč