Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


18.10.2022

Vyhlásenie súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO - 31. ročník

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 31. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO.

Cieľom súťaže je formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na dejateľov, ktorí sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu.

Súťaž je určená pre žiakov a študentov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier, víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

V súťažných prácach môžu žiaci a študenti na základe vlastných skúseností a postrehov vyjadriť svoj postoj k takým hodnotám, akými sú priateľstvo, rodina, pochopenie a pomoc iným.

Prihlasovanie a dôležité kontakty

Prihlasovanie je možné od 1. decembra 2022, uzávierka súťažných prác zo Slovenska i zo zahraničia je 28. februára 2023.

O ďalšie informácie môžu záujemcovia požiadať: Národný inštitút vzdelávania a mládeže e-mailom na adrese adriana.siskova@statpedu.sk alebo telefonicky na čísle 02/49 27 63 02;  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky e-mailom na adrese skd@culture.gov.sk alebo telefonicky na čísle 02/20 48 24 02; Krajanské múzeum Matice slovenskej v Martine e-mailom na adrese domhronskeho@matica.sk alebo telefonicky na čísle +421 43 413 30 67.

Významné výročia

Tento ročník sa bude niesť v znamení 30. výročia vzniku Slovenskej republiky, 180. výročia uzákonenia (kodifikácie) spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom, 175. výročia Reči Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme o jazykových právach Slovákov, 175. výročia prijatia Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši, 160. výročia založenia Matice slovenskej a 105. výročia podpísania Pittsburskej dohody. Z čias dávnej histórie si pripomíname tieto významné udalosti: 1400. rokov od vzniku Samovej ríše (v r. 623) a 1160. výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie (v r. 863).

V roku 2023 si pripomenieme aj výročia významných slovenských osobností: 230. výročie narodenia Jána Kollára, 210. výročie úmrtia Antona Bernoláka, 210. výročie narodenia Samuela Tomášika, 200. výročie narodenia a 150. výročie úmrtia Petra Kellnera Hostinského (spisovateľa a novinára), 195. výročie narodenia Pavla Dobšinského, 170. výročie narodenia Jozefa Škultétyho, 135. výročie narodenia Martina Rázusa, 120. výročie úmrtia Martina Hattalu, 100. výročie narodenia Kristy Bendovej, 95. výročie úmrtia Martina Kukučína a 85. výročie úmrtia maliara, grafika a ilustrátora Mikuláša Galandu.

Z významných zahraničných Slovákov dávame súťažiacim do pozornosti 160. výročie narodenia Jána Čajaka, redaktora, učiteľa a spisovateľa pôsobiaceho v Srbsku a Maďarsku, ktorý sa vo svojej tvorbe zameriaval na život Slovákov na Dolnej zemi, 100. výročie úmrtia Alberta Pavla Mamateja, politika a signatára Clevelandskej a Pittsburskej dohody a 90. výročie úmrtia Petra Víťazoslava Rovnianka, redaktora, krajanského činiteľa.

Dôležité informácie

31. ročník súťaže - vyhlásenie
Organizačný poriadok súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2022