Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Zákazky pod 1000 EUR (§ 9 ods.9 zákona o VO)

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaný termín plnenia zákazky Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v € Špecifikácia zákazky
 1. 22.10.2015 Zabezpečenie ubytovacích, stravovacích služieb, konferenčných priestorov a konferenčnej techniky v rámci projektu ESF (aktivita 1.1, r.p.3.4.1.) 28.10.2015 905,35 Stiahnuť súbor