Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuálne verejné obstarávania ŠPÚ

 P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Špecifikácia zákazky Stav zákazky
1. 17.03.2022

Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích programov a tréningov v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“

1_Vyzva na predkladanie ponuk
1_Príloha č.1 k výzve - Cenová ponuka
1_Príloha č.2 k výzve - Identifikačne údaje
1_Príloha č.3 k výzve - Návrh zmluvy

Ukončená
2. 17.03.2022 Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích programov a tréningov v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“

2_Vyzva na predkladanie ponuk
2_Príloha č.1 k výzve - Cenová ponuka
2_Príloha č.2 k výzve - Identifikačne údaje
2_Príloha č.3 k výzve - Návrh zmluvy

Ukončená
3. 25.03.2022

Zabezpečenie dopravy, ubytovania a stravy pre účastníkov študijnej návštevy/vzdelávacích tréningov v Oslo.“

Výzva na predkladanie ponúk - aktualizácia Ukončená

4.

30.03.2022

Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov na vzdelávaciu aktivitu Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých“

 

Vyzva-predkladanie-ponuk.docxPriloha-c-1-cenova-ponuka.xlsxPriloha-c-2-identifikacne-udaje.docPriloha-c-3-navrh-zmluvy.docx

Ukončená

5.

30.03.2022

„Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích programov a tréningov v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“ V termíne 13. – 15.05.2022.

Vyzva-predkladanie-ponuk_13-15-05-2022.docxPriloha-c-1-k-vyzve-cenova-ponuka_13-15-05-2022.xlsxPriloha-c-2-k-vyzve-identifikacne-udaje_13-15-05-2022.docxPriloha-c-3-k-vyzve-navrh-zmluvy_13-15-05-2022_aktual.docxVysvetlenie.docx

Ukončená
6. 30.03.2022

„Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích programov a tréningov v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“ V termíne 13. – 15.05.2022.

Vyzva-predkladanie-ponuk_13-15-05.docxPriloha-c-1-k-vyzve-cenova-ponuka_13-15-05.xlsxPriloha-c-2-k-vyzve-identifikacne-udaje_13-15-05-2022.docxPriloha-c-3-k-vyzve-navrh-zmluvy_13-15-05-aktual.docxVysvetlenie.docx

Ukončená
7. 30.03.2022

„Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích programov a tréningov v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“ V termíne 03.-05.06.2022.

Vyzva-predkladanie-ponuk_03-05-06-2022.docxPriloha-c-1-k-vyzve-cenova-ponuka_03-05-06-2022.xlsxPriloha-c-2-k-vyzve-identifikacne-udaje_03-05-06-2022.docxPriloha-c-3-k-vyzve-navrh-zmluvy_03-05-06-2022_aktual.docxVysvetlenie.docx

Ukončená
8. 30.03.2022

„Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích programov a tréningov v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“ V termíne 03.-05.06.2022.

Vyzva-predkladanie-ponuk_03-05-06.docxPriloha-c-1-k-vyzve-cenova-ponuka_03-05-06.xlsxPriloha-c-2-k-vyzve-identifikacne-udaje_03-05-06.docxPriloha-c-3-k-vyzve-navrh-zmluvy_03-05-06-aktual.docxVysvetlenie.docx

Ukončená
9. 30.03.2022

„Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích programov a tréningov v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“ V termíne 24.-26.06.2022.

Vyzva-predkladanie-ponuk_24-26-06-2022.docxPriloha-c-1-k-vyzve-cenova-ponuka_24-26-06-2022.xlsxPriloha-c-2-k-vyzve-identifikacne-udaje_24-26-06-2022.docxPriloha-c-3-k-vyzve-navrh-zmluvy_24-26-06-2022_aktual.docxVysvetlenie.docx

Ukončená
10. 30.03.2022

„Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích programov a tréningov v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“ V termíne 24.-26.06.2022.

Vyzva-predkladanie-ponuk_24-26-06.docxPriloha-c-1-k-vyzve-cenova-ponuka_24-26-06.xlsxPriloha-c-2-k-vyzve-identifikacne-udaje_24-26-06.docxPriloha-c-3-k-vyzve-navrh-zmluvy_24-26-06-aktual.docxVysvetlenie.docx

Ukončená
11. 03.05.2022 "Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov na vzdelávaciu aktivitu Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých“

Výzva na predloženie ponukyPríloha č.1 - Cenová ponukaPríloha č.2 - Identifikačné údajePríloha č.3 - Návrh zmluvy

Prebieha