Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Voľné pracovné pozície

Štátny pedagogický ústav vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

  1. Samostatný odborný referent v oblasti rozpočtovej politiky (Popis pozície)

 

Informácie o výberovom konaní:

V prípade záujmu o pracovnú ponuku zasielajte životopis v slovenskom jazyku a motivačný list spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov mailom na adresu personálne@statpedu.sk alebo korešpondenčnú adresu ŠPÚ.