Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Voľné pracovné pozície

Momentálne voľné pracovné pozície:

Manažér pre krízovú komunikáciu