Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Voľné pracovné pozície

Momentálne obsadzujeme pracovné pozície:

Výskumný a vývojový zamestnanec pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s mentálnym postihnutím

Výskumný a vývojový zamestnanec pre matematické vzdelávanie