Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Platné od šk. r. 2011-2012

Cieľové požiadavky platné od školského roka 2011/2012 do školského roka 2012/2013 vrátane

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

Po kliknutí na predmet sa vám otvorí pdf dokument v novom okne.

Anglický jazyk, úroveň B1 Katolícke náboženstvo  Rómsky jazyk a literatúra
Anglický jazyk, úroveň B2 Kresťanská etika Ruský jazyk, úroveň B1
Biológia Latinčina Ruský jazyk, úroveň B2
Dejepis Literárna tvorba Slovenský jazyk a literatúra
Dejiny umenia Maďarský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Deskriptívna geometria Matematika Stretnutia s ľudovou kultúrou
Ekológia Muzikál Španielsky jazyk, úroveň B1, B2
Ekonomika Nemecký jazyk, úroveň B1 Športový manažment
Estetika Nemecký jazyk, úroveň B2 Taliansky jazyk, úroveň B1
Evanjelické a. v. náboženstvo Občianska náuka Taliansky jazyk, úroveň B2
Francúzsky jazyk, úroveň B1 Poľský jazyk Umenie a kultúra
Francúzsky jazyk, úroveň B2 Právo Ukrajinský jazyk a literatúra
Fyzika Psychológia Základy športovej prípravy
Geografia Reformované náboženstvo Chorvátsky jazyk
Chémia Náuka o spoločnosti Informatika

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky z predmetu Náuka o spoločnosti sú určené len pre nereformné maturitné ročníky osemročných gymnázií a platia do konca školského roku 2014/2015.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.