Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Platné do šk. r. 2010-2011

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky platné do šk. r. 2010/2011

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

Po kliknutí na predmet sa vám otvorí pdf dokument v novom okne.

Anglický jazyk, úroveň B1 (293 kB) Katolícke náboženstvo (92kB) Ruský jazyk, úroveň B1(287 kB)
Anglický jazyk, úroveň B2 (310 kB) Kresťanská etika (113kB) Ruský jazyk, úroveň B2 (339 kB)
Biológia (103 kB) Latinčina (192 kB) Slovenský jazyk a literatúra (277 kB)
Dejepis (143 kB) Literárna tvorba (158 kB) Slovenský jazyk a slovenská literatúra (205 kB)
Dejiny umenia (141 kB) Maďarský jazyk a literatúra (269 kB) Stretnutia s ľudovou kultúrou (177 kB)
Deskriptívna geometria (83 kB) Matematika (329 kB) Španielsky jazyk, úroveň B1, B2 (219 kB)
Ekológia (67 kB) Muzikál (57 kB) Športový manažment (59 kB)
Ekonomika (70 kB) Náuka o spoločnosti (108 kB) Taliansky jazyk, úroveň B1 (283 kB)
Estetika (94 kB) Nemecký jazyk, úroveň B1 (216 kB) Taliansky jazyk, úroveň B2 (201 kB)
Evanjelické a. v. náboženstvo (69 kB) Nemecký jazyk, úroveň B2 (357 kB) Ukrajinský jazyk a literatúra (248 kB)
Francúzsky jazyk, úroveň B1 (339 kB) Poľský jazyk (245 kB) Základy športovej prípravy (76 kB)
Francúzsky jazyk, úroveň B2 (353 kB) Právo (69 kB)  
Fyzika (192 kB) Psychológia (61 kB)  
Geografia (223 kB) Reformované náboženstvo (125 kB)  
Chémia (307 kB)    
Chorvátsky jazyk (23 6kB)    
Informatika (263 kB)    

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky z predmetu Náuka o spoločnosti sú určené len pre nereformné maturitné ročníky osemročných gymnázií a platia do konca školského roku 2014/2015.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.